Onaj ko optužuje `Â’išu za zinaluk je nevjernik

Onaj ko optužuje `Â’išu za zinaluk je nevjernik

Autor: Imâm `Alî bin Sultân al-Qârî

Izvor: Šamm-ul-`Awâridh fî Dhamm-ir-Rawâfidh, strana 27

Niko od učenjaka nije učinio Takfîr na one koji su ubili `Uthmâna bin `Affân i `Alîja bin Abî Tâlib رضي الله عنهما. Jedino su Rawâfidh (Šije) učinili Takfîr na ubicu `Alîja, a Khawâridž na ubicu `Uthmâna. Što se tiče onoga ko optužuje `Â’išu za zinaluk, postoji saglasnost da je on nevjernik, jer se suprotstavio âjât koji neosporno skidaju krivicu sa nje. Isto važi za onoga ko negira da je Abû Bakr as-Siddîq رضي الله عنه bio ashab, jer je on negirao ono o čemu nas je Allâh obavijestio u Svojoj Knjizi kada je rekao:

إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا

“kada je on rekao drugu svome: “Ne brini se, Allah je s nama!” (9:40)