“Onaj ko ne slavi Mawlid ne voli Allâhovoga poslanika”

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Većina članova moje familije se pripisuje sûfijskoj sekti Tidžânijjah. Oni proslavljaju rođendan Allâhovoga poslanika  i praktikuju mnoge novotarije. Oni kažu da mi ne volimo Allâhovoga poslanika  jer ne proslavljamo njegov rođendan…

Odgovor: Reci im da onaj ko voli Allâhovoga poslanika  njega i slijedi – a Allâhov poslanik  nije propisao proslavljanje Mawlida. Nisu ga proslavljali ni on niti njegovi ashabi. Ukoliko zaista voliš Allâhovoga poslanika , nećeš proslavljati Mawlid, jer je Allâhov poslanik  zabranio novotarije – a to je novotarija. Objasni im kratko i jasno.