Onaj ko ne klanja nije musliman

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Moj kolega ne klanja. Opomenuo sam ga, ali on nije reagovao. Obavijestio sam (o ovome) nama nadležnoga, i rekao mu da se (ovaj moj kolega) boji da će biti prebačen, pa neka ga opomene da klanja, i neka mu zaprijeti da će ga u protivnome prebaciti. Moj kolega se naljutio na mene. Da li sam ja pogriješio, i šta je dužnost učiniti u ovoj situaciji?

Odgovor: Onaj ko ne klanja nije musliman. Allâhov poslanik  je rekao:

بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ وَ الشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلاَةِ

“Između roba i kufra i širka je ostavljanje namaza.” (Muslim 82, at-Tirmidhî 2619, Abû Dâwûd 4678, Ibn Mâdžah 1131 i an-Nasâ’î 464)

Allâhov poslanik  je takođe rekao:

الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

“Sporazum koji je između nas i njih je namaz, pa ko ga ostavi je uznevjerovao.” (at-Tirmidhî 2621, Ibn Mâdžah 1132 i an-Nasâ’î 463)

Mnogobrojni su dokazi iz Qur’âna i Sunneta da je ostavljanje namaza Kufr (nevjerstvo).

Nije dovoljno da se ova osoba prebaci. Obavezno je da se on otpusti sa posla, a ako se ne pokaje Allâhu i ne uspostavi namaz, obavezno je da on bude pogubljen. Treba ga pozvati da se pokaje, a ako to ne uradi, on treba biti pogubljen.

Ono što si ti uradio je bila tvoja dužnost, (i to je bila) opomena i savjet o Allâhu, a ako on to ne bude prihvatio, te i dalje bude insistirao na ostavljanju namaza – obavezno je da bude pogubljen. Nije dovoljno da samo bude prebačen, jer je u osnovi njegovo zapošljavanje samo po sebi greška. Nije dozvoljeno da nevjernik bude nadležan poslovima muslimânâ, jer će on biti primjer drugima.