Onaj ko jasnoga novotara ne proglašava novotarom je novotar

Govornik: `Allâmah `Abdul-Muhsin bin Hamad al-`Abbâd

Izvor:

Pitanje: Juče ste spomenuli da onaj ko novotara ne proglašava novotarom ne spada u istu kategoriju kao on. Neki učenjaci međutim kažu da onaj ko novotara ne proglašava novotarom spada u istu kategoriju kao on. Da li je razilaženje po ovome pitanju samo verbalno?

Odgovor: Postoje ljudi za koje je jasno i očito da su Ahl-ul-Bid`a; daleko su od Sunneta i nisu od Ahl-us-Sunnah. Oni ratuju protiv Sunneta i nemaju ništa sa Sunnetom. Nema sumnje da je onaj ko njih ne proglašava novotarima novotar.

Što se tiče Ahl-us-Sunnah koji upadnu u grešku ili nešto pogrešno razumiju, oni nisu kao ovi koje smo prethodno spomenuli – te stoga za onoga ko ih ne proglašava novotarima ne kažemo da je novotar.