Onaj ko ima samo neka vjerovanja Khawâridža je Khâridžî

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li se za onoga ko samo diže pobunu protiv vladara kaže da je Khâridžî, ili kod njega moraju biti prisutni svi njihovi iskvareni principi – kao što su negiranje zauzimanja, proglašavanje velikih griješnika nevjernicima te dizanje pobune protiv vladara? Šta kažemo za onoga ko posjeduje samo neka njihova vjerovanja?

Odgovor: Onaj ko posjeduje samo neka njihova vjerovanja je isti kao i oni, a ukoliko se kod osobe sastave sva njihova vjerovanja – to je još gore.