Onaj ko hvali Ahl-ul-Bid`a pripada Ahl-ul-Bid`a

Onaj ko hvali Ahl-ul-Bid`a pripada Ahl-ul-Bid`a

Govornik: Imâm `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh bin Bâz

Izvor: 

Pitanje: Da li se smatra da osoba pripada Ahl-ul-Bid`a ukoliko hvali njih?

Odgovor: Da, bez sumnje. Onaj ko ih hvali poziva njima. On je jedan od njihovih pozivača.