Onaj ko čini hidžâmu prekida post u svakom slučaju

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Da li danas oni koji čine hidžâmu koristeći moderne instrumente prekidaju post, uzimajući u obzir da ne isisavaju krv?

Odgovor: Hadîth treba ostati onakav kakav je prenesen. Isisavanje krvi kao razlog prekidanja posta je samo jedno od objašnjenja, koje može biti tačno ili pogrešno. Allâhov poslanik صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم je rekao:

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

»I onaj ko čini hidžâmu i onaj kome se čini hidžâmah su prekinuli post« (Abû Dâwûd 2367, at-Tirmidhî 774, Ibn Mâdžah 1749 i Ahmad 15866; autentičan prema al-Albânîju u ”Irwâ’-ul-Ghalîl” 931),

te stoga i mi kažemo da su i onaj ko čini hidžâmu i onaj kome se čini hidžâmah prekinuli post.