On nije od nas

Autor: Šajkh-ul-Islâm Ahmad bin Tajmijjah

Izvor: Mukhtasar-ul-Fatâwâ al-Misrijjah (2/290-291)

Veliki grijeh je i onaj čijem se počiniocu prijeti da neće ući u Džannah ili osjetiti njegov miris – ili o čijem je počiniocu Allâhov poslanik صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم rekao “Nije od nas”. To međutim ne znači ono što Murdži’ah govore da znači, a to je:

“Nije među najboljima od nas”,

niti znači ono što Khawâridž govore da znači, a to je da je postao nevjernik.

To ne znači ni ono što Mu`tazilah govore, a to je da je izgubio sav Îmân i da zaslužuje zauvijek ostati u Džahannamu. Sve ove teorije su netačne.