Omalovažavanje `Uthmânovoga hilafeta od strane Sajjida Qutba

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Šta se misli s time da je `Uthmânov رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ hilafet bio praznina između dvaju Šajkhova (Abû Bakra i `Umara) i `Alîja bin Abî Tâliba? Da li je to tačno?

Odgovor: To je lažan govor. On omalovažava `Uthmânov hilafet. Onaj ko ovo govori u svojim knjigama je poznat. To je omalovažavanje `Uthmânovoga hilafeta i tipično vjerovanje Šija.

`Uthmânov رَضِيَ اللهُ عَنْهُ hilafet je priznat hilafet. Izabrao ga je odbor koji su sačinjavali ljudi kojima je Allâhov poslanik  bio zadovoljan kada je umro – i koji je imenovan od strane `Umara. Bili su složni po pitanju njega i muslimani su bili zadovoljni njegovim hilafetom. Samo osoba koja je više zalutala od svoga magarca može omalovažavati njegov hilafet – kao što je rekao Šajkh-ul-Islâm:

“Onaj ko omalovažava neki od njihovih hilafeta je više zalutao od svoga magarca.” (al-`Aqîdah al-Wâsitijjah, strana 118)


[Sajjid Qutb je rekao:

“Smatram da je `Alîjev hilafet bio prirodni nastavak ranijih hilafeta Abû Bakra i `Umara – a da je `Uthmânova epoha bila samo praznina između njih.” (al-`Adâlah al-`Idžtimâ`ijjah, strana 206, peto izdanje)]