Omalovažavaj svoja djela

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Kada činim mnogo dobrih djela, osjećam da sam jedan od Allâhovih pobožnih robova…

Odgovor: Nemoj se diviti svojim djelima; gledaj na sebe kao na čovjeka sa najmanjim `ibâdetom. Nemoj se diviti svojim djelima:

وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ

“I ne daruj nešto nadajući se da će ti biti uzvraćeno više!” (74:6)

Uvijek se smatraj nemarnim; u svakome slučaju nećeš ispuniti Allâhovo pravo nad tobom – ali Allâh سبحانه وتعالى oprašta.

Pitanje: Kada se divim sam sebi, počnem namjerno činiti grijehe – da bih izbjegao taj osjećaj.

Odgovor: Šajtân te nagovara na to. Izbjegavaj grijehe; nemoj uništavati dobra djela grijesima da bi na osnovu toga navodno bio ponizan. Čini mnogo dobrih djela i podsjećaj se na Allâha عز وجل. Grijesi te samo čine gorim i udaljavaju te od Allâha عز وجل.