Okupljanje prilikom saučešća nije običaj nego novotarija

Okupljanje prilikom saučešća nije običaj nego novotarija

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Možda će neko reći da je okupljanje u šatorima zbog saučešća samo običaj ljudi, a ne novotarija. Kako da razlikujemo novotariju od običaja, da bismo ovo mogli pobiti?

Odgovor: To uopšte nije običaj. Oni time obožavaju Allâha. To spada u Šarî`ah – a Šarî`ah samo smije sačinjavati ono što je potvrđeno dokazima. U Šerijatu ne postoji dokaz za okupljanja, šatore i djela koja su prestala u vezi sa saučešćima. Šerijatski dokazi to zapravo zabranjuju.