Okorištavanje internet stranicama Ahl-ul-Bid`a koje sadrže korisno znanje

Govornik: `Allâmah Zajd bin Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor:

Pitanje: Postoje internet stranice koje nisu Salafî, ali sadrže korisno znanje i Salafî knjige i kasete. Da li je u redu da se okorištavam njima?

Odgovor: Drži se stranica koje sadrže Salafî knjige – a oni koji ih uređuju i pišu na njima slijede manhadž Selefa. Nemojte biti prevareni stranicama ljudi koji slijede novotarije i zablude – jer se čovjek ne treba osjećati sigurnim (da neće skrenuti sa pravoga puta). Posjednik novotarija ne dolazi sa čistim zlom, nego sa mješavinom prljavštine i čistoće – tako da se čovjek na taj način izlaže opasnosti i upada u ono što je zabranjeno.

Mi stoga upućujemo pitaoca i slušaoce na ispravne Salafî stranice – i to im treba biti dovoljno.

A internet nije jedini izvor znanja; ispred studenata su knjige imama znanja prošlosti i sadašnjosti – koji su poznati po ispravnome manhadžu i zdravoj `Aqîdi. Dostupni su i savrmeni učenjaci i njihovi vršnjaci, koji slijede manhadž Selefa i koji ih podsjećaju i od kojih se oni okorištavaju – kao i oni od njih.

On dakle treba izbjegavati knjige Ahl-ul-Bid`a, njihove stranice i uzimanje znanja od njih – iz straha da će biti izložen zlu. Sljedbenicima novotarija i strasti ne treba vjerovati; ukoliko ti prezentuju nešto što je dobro – zajedno sa tim će ti prezentovati i zlo. Zbog toga učenjaci upozoravaju protiv knjiga Ahl-ul-Bid`a i uzimanja znanja od njih – jer predstavljaju opasnost. Oni takođe upozoravaju protiv sjedenja sa njima i slušanja njih; sve je ovo potvrđeno od pravednih Selefa, ljudi znanja i mudrosti – koji savjetuju muslimane.