Ogovaranje vladarâ sa minberâ

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Spada li u manhadž Selefa pričanje o greškama vladarâ sa minberâ?

Odgovor: Ne. To je učenje Mu`tazilah. To je učenje Mu`tazilah. Pričanje o njima sa minberâ uzbuđuje narod i prouzrokuje gubitak povjerenja i dizanje pobuna protiv njih. To uzbuđuje sabotere i ljude sa zabludjelim ideologijama.

Nije dakle uopšte dozvoljeno ogovaranje muslimanskih vladarâ sa minberâ.