Ogovaranje pričajući sam sa sobom

Ogovaranje pričajući sam sa sobom

Govornik: Imâm `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh bin Bâz

Izvor:

Pitanje: Ja mnogo pričam sam sa sobom. To je tako, i ja ne mogu prestati sa tim. Ukoliko bih ja pričajući sa sobom spomenuo neku osobu na način koji ona mrzi, da li bi to bilo ogovaranje? Ja to dakle ne bih spomenuo drugome, nego samo sebi.

Odgovor: Poslanik صلى الله عليه وسلم je rekao:

الْغِيبَةُ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ

“Ogovaranje je da spomeneš svoga brata na način koji mu se ne bi svidio.”

Ono što se može vidjeti iz poslanikovoga صلى الله عليه وسلم govora je da je on sveobuhvatan i da je ogovaranje da spomeneš svoga brata na način koji mu se ne bi svidio, bez obzira da li si sam ili sa ljudima. Zbog toga je savjet tebi da se paziš toga i da se navikneš da šutiš kada si sam, osim kada se podsjećaš na Allâha عز وجل. Nemoj spominjati ljude. Pozabavi se podsjećanjem na Allâha, na primjer govoreći: Subhân Allâh, al-Hamdu lillâh, Lâ ilâha illâ Allâh, Allâhu akbar. Ostavi ljude na miru. Dovoljno ti je da se pozabaviš podsjećanjem na Allâha سبحانه وتعالى, traženjem oprosta od Njega i upućivanjem dovâ Njemu.