Odredište djece nevjernika u narednome životu

Autor: Šajkh-ul-Islâm Ahmad bin Tajmijjah

Izvor: Mukhtasar-ul-Fatâwâ al-Misrijjah (1/406-407)

Može li osoba koja nije odgovorna za svoja djela biti kažnjena u narednome životu? Ovim se pojavljuje pitanje o djeci nevjernika.

Neki od naših kolega – Hanâbilah – i drugi smatraju da će oni biti kažnjeni kao i njihovi roditelji. Oni kažu da će onaj ko nije odgovoran za svoja djela biti kažnjen – jer je podređen onome ko je odgovoran za svoja djela.

Oni među našim kolegama koji smatraju da će oni ući u Džannah i drugi koji dijele njihovo mišljenje misle da će ih Allâh nagrađivati pojedinačno.

Ispravan stav je međutim da svi neće biti kažnjeni. Neki od njih će ući u Džannah dok će drugi u Džahannam. Na ovo ukazuju Ahmadove izjave. Njegove izjave o ovome su većinom bile pasivne; nije govorio ni da će ući u Džannah niti u Džahannam. To znači da smatra da su obje alternative moguće za pojedinca.

Što se njih u cjelini tiče, to nije nešto što zahtijeva studiranje. Tako kažu al-Aš`arî i drugi. Tako je odgovorio Allâhov poslanik صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم kada je rekao:

اللَّهُ إِذْ خَلَقَهُمْ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ

“Allâh ih je stvorio i On najbolje zna šta bi radili” (al-Bukhârî 1383, 1384, 6597, 6598 i Muslim 2658, 2659, 2660, 2661)

On je pojasnio da se sve zasniva na Allâhovome znanju o tome šta bi oni radili da su bili punoljetni.