Odnos prema ženi koja ne obavlja Sabah na vrijeme

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor:

 

Pitanje: Čovjek je oženjen ženom koja je nemarna po pitanju Sabah namaza. Ona ga obavlja zajedno sa Podne namazom. Uzaludno ju je pokušavao probuditi preko sat vremena. Šta mu savjetujete?

Odgovor: Njegova dužnost je da je pokuša probuditi na Sabah kako je to najbolje u stanju učiniti. Pored toga joj treba narediti da rano legne spavati. Mnogi ljudi su nemarni po pitanju Sabah namaza upravo zbog toga što kasno legnu spavati. Ljudsko tijelo je u potrebi za spavanjem.