Odnos prema Salafijjûn koji napuste okvire Salafijje

Govornik: `Allâmah Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor:

Sufjân ath-Thawrî رحمه الله je rekao:

“Onaj ko voli svoga brata, koji zatim uvede novotariju u islâm, a on ga zbog toga ne počne mrziti u ime Allâha – nikada ga nije ni volio u ime Allâha.”

Prvo dakle volim osobu u ime Allâha – ali se on vremenom promijeni. Ukoliko si ga od početka volio u ime Allâha, sada ga moraš mrziti u ime Allâha. Ukoliko ga međutim ne mrzim u ime Allâha zbog novotarije koju je uveo – nikada ga nisam ni volio u ime Allâha. Ta ljubav je u tom slučaju bila zasnovana na strasti.

Ukoliko voliš u ime Allâha, takođe i mrziš u ime Allâha. Možeš voljeti osobu danas – da bi ga sutra mrzio. Dokaz za to su riječi Allâhovoga poslanika صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ u hadîthu koji bilježi at-Tirmidhî a hadîth je dobar:

أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَا وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا

“Voli onoga koga voliš umjereno – možda ćeš ga jednoga dana mrziti. Mrzi onoga koga mrziš umjereno – možda ćeš ga jednoga dana voljeti.” (at-Tirmidhî 1997)

Možda će nevjernik preći na islâm, tako da će biti voljen. Možda će musliman uznevjerovati i postati neprijatelj. Isto važi za Salafijjûn. Možda će se Salafî promijeniti sa svim ovim promjenama. Treba li ga u tome slučaju opravdati zato što je nekada bio Salafî? To je besmislica. To je idiotizam.