Odnos prema Salafî bratu koji se krene miješati sa Ahl-ul-Bid`a

Govornik: Šajkh `Ubajd bin `Abdillâh al-Džâbirî

Izvor:

Pitanje: Kako ću savjetovati moga Salafî brata ukoliko vidim da olako gleda na sjedenje sa onima sa kojima ne treba sjediti – ili ukoliko vidim da olako gleda na neke grijehe?

Odgovor: Nasamo mu na ljubazan način daj fin savjet; daj mu do znanja da ti je drag dokle god slijedi Sunnah – ali je iskušan i zaglavljen u blatu, pa mu pomozi.

Ukoliko odbije prihvatiti savjet i nastavi se miješati sa njima i postajati jedan od njih, prestani ga savjetovati – a za takvoga se bojimo (šta će se sa njim desiti).

Ukoliko međutim krene širiti ono na čemu su oni sa kojima se miješa, u tome slučaju se on smatra jednim od njih – i neće se tretirati na častan način.