Odnos prema osobi koja ne obavlja namaz

Autor: Šajkh-ul-Islâm Ahmad bin Tajmijjah

Izvor: Mukhtasar-ul-Fatâwâ al-Misrijjah (2/299)

Postoji saglasnost da osoba koja ne obavlja namaz treba biti kažnjena. Većina učenjaka kaže da on, nakon što je od njega zatraženo da učini pokajanje a on i nakon toga nije obavljao namaz, treba biti pogubljen.

Da li će međutim razlog njegovoga pogubljenja biti nevjerstvo ili grijeh? Učenjaci imaju različite stavove o tome.

A ukoliko nad njime nije moguće izvršiti odgovarajuću kaznu, prema njemu se treba ophoditi shodno mogućnostima; u tome slučaju ga treba bojkotovati i osuđivati – tako da počne činiti ono što je obavezno, a da se uzdrži od onoga što je zabranjeno.