Odnos prema onima koji priznaju demonstracije i štrajkove

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: U našoj zemlji postoji daija koji priznaje pobune u obliku demonstracija i štrajkova protiv vladara zemlje Golfskoga zaljeva – jer on ne ispunjava uslove vladavine. Da li ova da`wah spada u da`wu Khawâridž?

Odgovor: Njega treba ignorisati. Ostavite ga i izbjegavajte ga. Ukoliko o tome možete obavijestiti nadležne vlasti koje ga mogu zaustaviti i likvidirati njegovo zlo – morate to učiniti.