Odnos prema onima koji ne vole pričanje o manhadžu

Govornik: `Allâmah Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor:

 

Pitanje: U našoj zemlji postoji grupa mladih koja ne voli pričanje o manhadžu. Oni se ne druže sa mladima koji se pridržavaju ispravnoga puta, a svakoga dana ih je sve više. Koji je propis za kontakt sa njima?

Odgovor: Ukoliko su takvi, izbjegavaj ih. Onaj ko ne voli govor o ispravnome manhadžu, manhadžu Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah, podsticanje na njega, pridržavanje njega te upozorovanje protiv svega što nije u skladu sa njim – ima zlo u sebi. Stoga nemoj biti sa njim.