Odnos prema omladini koja ogovara učenjake

Odnos prema omladini koja ogovara učenjake

Govornik: `Allâmah Muhammad bin `Abdil-Wahhâb al-Wasâbî (umro 1436)

Izvor:

Pitanje: Neka omladina na internetu ogovara učenjake kao što su Šajkh Rabî`, al-Ladžnah ad-Dâ’imah i drugi učenjaci. Koji je vaš savjet nama u vezi sa našim odnosom prema njima?

Odgovor: Oni koji ogovaraju učenjake Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah se trebaju savjetovati i podsjećati na Allâha i Sudnji Dan. Ukoliko prihvate savjet, sva hvala pripada Allâhu.

Ukoliko međutim ne prihvate savjet, bilo bi dobro kada bi neki učenjak diskutovao sa njima, tako da im može objasniti njihove sumnje. To je takođe vrsta poziva u Allâhovu vjeru i saradnja u dobročinstvu i bogobojaznosti. Postoje ljudi koji su prevareni. Nakon diskusije sa nekim učenjakom ili jakim studentom, njihove sumnje mogu nestati.

Ukoliko oni međutim odbace diskusiju, da`wu i savjet, i ostanu na onome na čemu su, oni se trebaju napustiti i izbjegavati.

وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ