Odnos prema novotaru koji kaže da se pokajao

Odnos prema novotaru koji kaže da se pokajao

Govornik: `Allâmah Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor:

Pitanje: Čovjek je upao u novotariju i prouzrokovao razdor u redovima Salafijjûn, a braća su godinama bila strpljiva sa njim i savjetovala ga. Kada su se učenjaci izjasnili o njemu, proglasili ga novotarom, naredili da bude bojkotovan i upozorili protiv njega – on je tvrdio da se pokajao i potpisao je papir u kojem se odrekao onoga na čemu je bio. On međutim nije ispravio štetu koju je prouzrokovao. Da li je ispravno nastaviti sa bojkotovanjem i upozoravanjem protiv njega sve dok istinitost njegovoga pokajanja ne postane jasna?

Odgovor: Da, kao što je to `Umar bin al-Khattâb رضي الله عنه učinio sa Sabîghom. Sabîgh je učinio manje od ovoga, gledano na njegovo zlo kroz faze – ali ga je `Umar bičevao i zatvarao i bičevao i zatvarao.

A kada je Sabîgh rekao: “Pokajao sam se. O vođo vjernika; ako me želiš ubiti – učini to, a ako me želiš očistiti od onoga što mi je bilo u glavi, to je tako mi Allâha nestalo”, `Umar je naredio da bude protjeran u `Irâq i da bude bojkotovan – sve dok njegovo pokajanje nije postalo očigledno nakon godinu dana; dok dakle nisu bili sigurni u ispravnost njegovoga pokajanja. Tada im je `Umar dozvolio da ga prestanu bojkotovati i da pričaju sa njim.

Pa ako ovaj čovjek kojeg si spomenuo još nije razjasnio stvari, Allâh سبحانه وتعالى kaže

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُو

“Izuzeti će biti samo oni koji se pokaju i poprave, i to javno ispolje” (2:160)

Ukoliko dakle istinitost njegovoga pokajanja još uvijek nije očigledna, u tome slučaju je obavezno upozoravati protiv njega i nastaviti ga disciplinovati – sve dok istinitost njegovoga pokajanja ne postane očigledna.