Odnos prema greškama ashaba

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Ukoliko jedan od ashaba رَضِيَ اللهُ عَنْهُ učini Idžtihâd po nekome pitanju, a dokazi su kod drugih ashaba – treba li pojasniti grešku koju je taj ashab napravio?

Odgovor: Treba slijediti dokaz, bez okomljavanja na ashaba koji je napravio grešku – kao što kažeš. Ne treba se dakle okomljavati na njega, ali se međutim slijedi dokaz – a sva hvala pripada Allâhu.