Odnos prema familiji koja ne plaća Zakâh

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

 

Pitanje: Kako da se čovjek odnosi prema svojoj familiji ukoliko ga ignorišu kada im naredi da plate Zakâh na trgovnu robu?

Odgovor: Ukoliko im naredi da plate Zakâh na trgovnu robu a oni ga ignorišu, on je kao onaj koji naređuje dobro a ne bude poslušan. On nije griješan. Allâh تَعَالَى je rekao:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

“i svaki griješnik samo će svoje breme nositi” (6:164; 17:15; 35:18 i 39:7)

On ih međutim i dalje treba savjetovati, ne bi li ih Allâh uputio.

Pitanje: Treba li on platiti za njih?

Odgovor: On ne treba platiti za njih. Čak i ukoliko bi platio za njih, to im ne bi bilo od koristi, ukoliko ga nisu zadužili da to učini – i ukoliko ne prestanu ne plaćati Zakâh.