Odnos prema članovima familije koji slave Mawlid

Odnos prema članovima familije koji slave Mawlid

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor: 

Pitanje: Kako da se odnosimo prema našim familijama koje slave poslanikov صلى الله عليه وسلم rođendan?

Odgovor: Savjetujte ih. Neka onaj ko je u stanju da zabrani to učini. Ukoliko niste u stanju zabraniti savjetujte ih, objašnjavajte im i upozoravajte ih protiv toga.