Odnos prema bratu koji ismijava vjeru

Odnos prema bratu koji ismijava vjeru

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Moj brat stalno ismijava vjeru. Ja sam mu više puta objasnio propis za to, ali on i dalje nastavlja to činiti. Šta da radim sa njim, uzimajući u obzir da živim sa njim u istoj kući?

Odgovor: Prije svega nemoj živjeti sa njim. Nemoj živjeti sa njim. Ukoliko je kuća njegova ti se iseli, a ukoliko je kuća tvoja neka se on iseli. Nemoj mu dozvoliti da živi sa tobom. 

Nakon toga ćeš o njemu obavijestiti nekoga ko mu može objasniti istinu i uspostaviti dokaz. Obavijesti o njemu sud i vjersku policiju. Neka oni preuzmu stvar na sebe i neka je iznesu vlastima. Nemoj šutjeti o njemu.

Kao prvo ćeš se dakle odvojiti od njega. Nemoj sjediti sa njim niti živjeti sa njim. Kao drugo ćeš ga prijaviti onima koji ga mogu izvesti na sud.