Odnos prema Ahl-ul-Bid`a

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

 

Pitanje: Mi smo studenti sa Univerziteta Kralja Sa`ûda, gdje ima mnogo Râfidhah (Šija). Kako se prema Šerijatu treba ophoditi prema njima?

Odgovor: Budite prema njima onakvi kakvi su oni prema vama. Pozivajte ih na istinu. Prema svim posjednicima novotarija se ponašajte onako kako se oni prema vama ponašaju, i pozivajte na istinu.

Mnogi od onih koji slijede vođe Ahl-ul-Bid`a ne znaju da su oni sljedbenici novotarija. Oni misle dobro o ljudima koje slijede, i ne znaju. Ukoliko sa njima diskutuješ na fin način i objasniš im istinu – oni se vrate (na istinu).

Moramo praviti razliku između onoga ko poziva na novotarije i laika koji samo slijedi druge i ne zna.

U svakome slučaju, prema njima se ponašamo onako kako se oni ponašaju prema nama, a pozivamo ih na istinu i objašnjavamo im u kakvoj se zabludi sa novotarijama nalaze. (Nadamo se) da će ih Allâh uputiti.