Odnos prema Ahl-ul-Bid`a u nevjerničkim zemljama

Odnos prema Ahl-ul-Bid`a u nevjerničkim zemljama

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor: 

Pitanje: U našoj zemlji ima mnogo novotara. Poznata nam je metodologija Selefa i kako su oni postupali sa novotarima. Kako ćemo se mi odnositi prema Ahl-ul-Bid`a, posebno u nevjerničkim zemljama gdje je muslimana malo?

Odgovor: Udalji se od njih. Nemoj se miješati sa Ahl-ul-Bid`a. Nemoj sjediti sa njima. Budi daleko od njih da bi se sačuvao njihovih novotarija. Ako imaš znanje i ako si ih u stanju savjetovati, diskutovati sa njima i objasniti im stvari, dužnost ti je to uraditi.