Odnos konvertita prema svojoj nevjerničkoj familiji

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Moj otac nije musliman. Kako da budem dobar prema njemu a da ga se istovremeno odreknem?

Odgovor: Odričeš se ljubavi prema njemu. Ne smiješ ga voljeti. Što se međutim dobročinstva tiče, trebaš mu biti odan tako što ćeš lijepo postupati prema njemu bez da ga voliš u srcu. Postoji razlika između te dvije stvari.

Pitanje: Moja rodbina, kao na primjer moj djed, prekinula je odnose sa mnom jer sam prešao na islam. Trebam li imati kontakt sa njima i pozivati ih u islam, ili je u redu da ih ostavim i nisam griješan ukoliko to učinim?

Odgovor: Pozivaj ih u islam i održavaj rodbinske veze sa njima, jer je to njihovo pravo. Učini da se osjećaju ugodno, ne bi li se pokajali i prešli na islam. Prema njima postupaj lijepo i sa mudrošću.