Odnos čovjeka prema problemima između njegove žene i majke

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Kako se čovjek treba odnositi prema problemima između njegove žene i majke?

Odgovor: On ih treba izmiriti; treba podsticati svoju ženu da bude ljubazna prema njegovoj majci, da je ne ljuti i da ne bude loša prema njoj – te da mu pomaže da bude dobar prema njoj. Ona za to ima nagradu.