Odmah sjeo nakon što je došao na Džumu

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Čovjek je došao na Džumu dok je imâm držao khutbu, pa je odmah sjeo – a nije klanjao dva rekata. Da li se kaže da je njegovo djelo zabranjeno?

Odgovor: To je suprotno sunnetu. Imâm će mu, ukoliko ga vidi, narediti da ustane i da klanja.