Odluka o prekidanju posta prekida post

Odluka o prekidanju posta prekida post

Autor: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor: Fatâwâ Ramadhân (1/165/98)

Pitanje: Da li čvrsta odluka da se prekine post bez da se u stvari jede ili pije kvari post?

Odgovor: Poznato je da je post kombinacija nijjeta i ostavljanja svih stvari koje kvare post. Nijjet osobe koja posti je da se približi Allâhu tako što ostavlja sve stvari koje kvare post.

Na osnovu toga, ukoliko je osoba donijela čvrstu odluku da prekine svoj post, onda je post prekinut. Međutim, ako je ovo u mjesecu Ramadhânu, onda joj je obavezno da se suzdržava od jela (i pića) do zalaska sunca. Ovo je zato što se svako ko prekine post u Ramadhânu bez opravdanoga razloga mora suzdržavati od jela (i pića) ostatak toga dana, te takođe nadoknaditi taj dan (tako što će napostiti ono što je propustio kada Ramadhân prođe).

Ako on međutim nije čvrst u svojoj odluci i oklijeva, u tome slučaju učenjaci imaju različita mišljenja o ovome. Među njima ima onih koji su rekli da je post prekinut zato što je oklijevanje kontradiktorno čvrstoj odluci, dok su drugi rekli da je post još uvijek ispravan zato što je prvobitno stanje postojanje nijjeta za post sve dok se ne donese čvrsta odluka da se post prekine i poništi.