Odlazak u Siriju u Džihâd

Odlazak u Siriju u Džihâd

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Među omladinom postoji propaganda podsticanja na odlazak u Siriju u Džihâd. Šta vi kažete o tome?

Odgovor: Džihâd ima pravila i uslove koji su spomenuti u knjigama `Aqîde. Ja ih sam ne izmišljam. Oni su dakle spomenuti u knjigama `Aqîde Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah. Džihad je, kao što je rekao Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم – vrhunac islâma i važan je.

Džihâd međutim mora biti u skladu sa onim što je propisao Allâh i onim što su praktikovali Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم i njegovi ashabi. Ukoliko se radi o ratu bez Šerijatskih pravilâ i principâ koje su propisali Allâh i Njegov poslanik – to je zlo i krvoproliće koje ne rezultira ni u čemu dobrom.

Moraju dakle postojati pravila, a najvažnije pravilo je da Džihâd mora biti pod vođstvom muslimanskoga vladara. Vladar ili general koji je postavljen od strane vladara dakle treba predvoditi muslimane u Džihâdu. To je bila praksa pravednih Selefa; kada se radilo o Džihâdu – vraćali su se na vladare. Vladari su onî koji ga organizuju, koji se za njega brinu i koji ga uspostavljaju. To je Džihâd na Allâhovome putu.