Odlazak doktoru sa sestrom i ženom

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (umro 1420)

Izvor:

 

Pitanje: Smijem li odvesti sestru doktoru ukoliko će biti prisutna i medicinska sestra? Doktor će željeti da vidi njenu `Awru (stidne dijelove tijela). Da li je u redu da i ja budem prisutan ili trebam izaći?

Odgovor: Nije ti dozvoljeno da prisustvuješ pregledu. Isto važi i za doktora ukoliko će je pregledati medicinska sestra. Ukoliko je prisutna doktorica koja može otkriti na primjer tvoju sestru – u tome slučaju i ti i doktor trebate izaći. Ukoliko međutim doktor mora ostati, u tome slučaju ćeš ostati i ti – ali ne smiješ gledati njenu `Awru.

Pitanje: Važi li isto i za moju ženu?

Odgovor: Još više.