Odjeća od svinjske kože

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Da li je dozvoljena odjeća od svinjske kože?

Odgovor: Ne. Svinjska koža je nečista. Ona je nečista sama po sebi, a nije samo postala nečista. Postoji razlika između nečega što je nečisto samo po sebi i što je samo postalo nečisto, a svinjska koža je nečista sama po sebi.