Odgovor onima koji koriste Ibn `Umara i Abû Hurajru kao dokaz za skraćivanje brade

Odgovor onima koji koriste Ibn `Umara i Abû Hurajru kao dokaz za skraćivanje brade

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor:

Pitalac: Kako odgovaramo onima koji koriste djela Ibn `Umara i Abû Hurajre kao dokaz za kraćenje brade (dijela brade koji prelazi dužinu šake)?

Ibn `Uthajmîn: Kada je Ibn `Umar kratio bradu?

Pitalac: Na Hadždžu.

Ibn `Uthajmîn: U redu. Oni koji koriste djelo Ibn `Umara kao dokaz to nažalost rade i mimo Hadždža. Oni kažu da je bradu u redu kratiti i na Hadždžu i mimo Hadždža. Upotreba dokaza mora biti u skladu sa samim dokazom.

Pitalac: Šta je sa drugim ashabima?

Ibn `Uthajmîn: Kojim ashabima?

Pitalac: Abû Hurajrom.

Ibn `Uthajmîn: Da li je to potvrđeno od njega?

Pitalac: To stoji u Musannafu od Ibn Abî Šajbah.

Ibn `Uthajmîn: Koliko je samo slabih predaja u Musannafu od Ibn Abî Šajbah?! Recimo da si u pravu, da je od Ibn `Umara autentično potvrđeno da je kratio bradu na Hadždžu i mimo Hadždža, da je to radio i Abû Hurajrah i ti i ti ashabi. Mi imamo govor njihovoga Imâma, a to je poslanik صلى الله عليه وسلم, koji je rekao:

أَعْفُوا اللِّحَى

“Puštajte brade.”

Da li je on rekao: “Možete kratiti ono što prelazi dužinu jedne šake?”

Pitalac: Ne.

Ibn `Uthajmîn: U redu. Čime ćeš argumentovati pred tvojim Gospodarom na Sudnjem Danu? Allâh kaže:

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ

“A na Dan kad ih On pozove i upita: ‘Šta ste poslanicima odgovorili?'” (28:65)

Pa šta ćeš ti reći? Hoćeš li reći: “O Allâhu, čuo sam da su Ibn `Umar, Abû Hurajrah i drugi ashabi to činili”? Ne možeš to reći. Znaš li to? Kada su ove stvari u pitanju, ukoliko je došao tekst nemoj pitati preko toga. Ibn `Abbâs رضي الله عنهما je rekao:

“Bojim se da na vas ne počne padati kamenje sa neba; Ja vam govorim ‘rekao je Allâhov poslanik’, a vi meni govorite ‘Rekli su Abû Bakr i `Umar'”.

Gdje je Ibn `Umar u poređenju sa `Umarom? Gdje je Abû Hurajrah u poređenju sa Abû Bakrom? Uprkos ovome je Ibn `Abbâs ukorio one koji su se suprotstavili Allâhovome govoru i govoru poslanika صلى الله عليه وسلم koristeći govor ove dvojice Imâma, o kojima je poslanik صلى الله عليه وسلم rekao:

اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ

“Slijedite primjer dvojice poslije mene; Abû Bakra i `Umara.”

Poslanik صلى الله عليه وسلم je takođe rekao:

إِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَرْشُدُوا

“Budu li slijedili Abû Bakra i `Umara, oni će biti na Pravome Putu.”

Razumiješ li? Uzmi ovaj princip sa sobom; Nemoj se suprotstavljati govoru poslanika صلى الله عليه وسلم govorom ili djelom bilo koga drugog. Opravdaj međutim Ibn `Umara i Abû Hurajru u njihovome suprotstavljanju onoga što je očigledno iz teksta. Opravdaj ih jer je ovo njihov Idžtihâd pa su zbog toga opravdani, kao što je `Uthmân رضي الله عنه opravdan zbog upotpunjavanja namaza na Mini. Uzmi ovaj princip. Što se bilo koje osobe koja se suprotstavi Qur’ânu i Sunnah tiče, opravdaj ga i nemoj koristiti njegov govor ili djela kao dokaz.

Sva hvala pripada Allâhu, Gospodaru svjetova. Neka je Allâhov salavat i mir na našega poslanika Muhammada, njegovu familiju i ashabe.