Odgađanje plaćanja Zekâta do Ramadhâna (al-Fawzân)

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je dozvoljeno namjerno odgađanje plaćanja Zekâta? Ja sam ga odgodio četiri mjeseca da bih ga mogao platiti u Ramadhânu.

Odgovor: Obavezno ti je platiti Zakâh kada to postane obavezno učiniti, što znači kada prođe cijela godina. Nemoj čekati Ramadhân; pogriješio si kada si sačekao više mjeseci da bi platio Zakâh kada nastupi Ramadhân. Pobrini se da ga platiš na vrijeme i da on završi kod ljudi koji imaju pravo na njega.