Od pobijanja Mustafe al-`Adawî do slijeđenja njegove metodologije – Kako?

Govornik: `Allâmah Muhammad bin `Abdil-Wahhâb al-Wasâbî (umro 1436)

Izvor:

Pitanje: Prije nekoliko dana je egipćanin Ahmad bin Abîl-`Ajnajn, zet Mustafe al-`Adawî i učenik Šajkha Muqbila, izdao knjigu u kojoj dozvoljava demonstracije i pobune protiv nepravednih vladara i ismijava učenjake Ahl-us-Sunnah. Knjiga se zove “al-Kawâšif al-Džallijjah fî Hukm ath-Thawrât al-`Arabijjah”. Željeli bismo da Šajkh ovo objasni jer slična pitanja mogu prouzrokovati zbunjenost Selefijske omladine.

Odgovor: Ahmad bin Abîl-`Ajnajn ovo nije dobio od Šajkha Muqbila رحمة الله عليه. Ovo je dobio kroz provođenje vremena sa Khawâridž u Egiptu. Savjetujem ga da se pokaje Allâhu عز وجل od novotarija Khawâridž i da se vrati u stanje u kojem je bio prije – kada je tražio znanje i razumijevanje vjere i čvrsto se držao Qur’âna i Sunneta. On mora znati da trenutno uopšte ne slijedi put Šajkha Muqbila bin Hâdî al-Wâdi`î رحمة الله عليه, niti slijedi put Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah na kojem su se nalazili u svim vremenima. On sada slijedi put Khawâridž. Ako se ne povrati, naškoditi će samo sebi. On neće naškoditi Allâhu; Allâhova vjera je očuvana. Spašena grupa će uvijek biti na istini, و الحمد لله. Na njemu je da izbjegava Khawâridž, iako oni sebe nazivaju Ahl-us-Sunnah. Oni nisu od Ahl-us-Sunnah. Oni su novotari. Po ovome pitanju oni pripadaju Ahl-ul-Bid`a wal-Ahwâ’.

Ahmade! Imao si dobra djela i knjige. Volio sam ih i čitao ih dok nisam čuo da si se promijenio. Nema snage ni moći osim sa Allâhom. Molimo Allâha da učini da se mi, ti i drugi muslimani čvrsto držimo Qur’âna i Sunneta.

Vrati se što prije na manhadž Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah i izbjegavaj Khawâridž. Učini pokajanje Allâhu za tvoja zadnja djela u kojima si upao u greške po pitanju vjerovanja, manhadža i da`we. Allâh nam je dovoljan, a divan li je On zaštitnik.

Ahl-ul-Bid`a će onome ko bude sa njima nanijeti štetu i otrovati ga. Zbog toga manhadž Salaf-us-Sâlih nalaže da se izbjegava sjedenje sa Ahl-ul-Bid`a i da se ne povećava njihov broj. Ovo je ispravan manhadž, kao što je Allâh عز وجل rekao:

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

“Kada vidiš one koji se riječima Našim rugaju, neka si daleko od njih sve dok na drugi razgovor ne prijeđu. A ako te Šajtân navede da zaboraviš, onda ne sjedi s zulumćarima kad se opomene sjetiš.” (6:68)

Da te Allâh uputi. Prije si pobijao Mustafu al-`Adawî, a sada si na njegovome manhadžu i manhadžu Qutbijjûn, Surûrijjûn i Khawâridž.