Objašnjenje zabrane nošenja odjeće crvene boje

Objašnjenje zabrane nošenja odjeće crvene boje

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Kako sastaviti zabranu Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلّم da se nosi crveno i hadîth u kojem se prenosi da su `Alîjeva dva sina رضي الله عنهما nosila crveno?

Odgovor: Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم je nosio crveno, ali su rekli da se zabrana odnosi na ono što je potpuno crveno. Što se tiče crvene boje koja je pomiješana sa drugom bojom – to je u redu. Primjer toga je Šimâgh. On je crven, ali je crvena boja pomiješana sa drugom bojom.

Ukoliko se dakle radi o odjeći koja nije potpuno crvena, to je u redu. Zabrana se odnosi na potpuno crvenu boju i to samo muškarcima.