Objašnjenje knjige “Rifqan Ahl-as-Sunnah bi Ahl-is-Sunnah”

Objašnjenje knjige “Rifqan Ahl-as-Sunnah bi Ahl-is-Sunnah”

Govornik: `Allâmah `Abdul-Muhsin bin Hamad al-`Abbâd

Izvor:

Pitanje: Neka omladina širi glasine da je Šajkh ‘Abdul-Muhsin al-`Abbâd povukao svoju pohvalu knjige “Madârik-un-Nadhar” od Šajkha `Abdul-Mâlika, a dokaz za to je njegova knjiga “Rifqan Ahl-as-Sunnah bi Ahl-is-Sunnah”. Kako se ovo pobija?

Odgovor: Kao prvo, ja sam pročitao knjigu “Madârik-un-Nadhar” dva puta. Više puta sam bio upitan da li sam pročitao samo njene dijelove a ne cijelu knjigu. Rekao sam tada a govorim i sada da sam je pročitao od početka do kraja i to sam uradio dva puta. Prvi put sam je pročitao bez da sam bio upitan da pišem nešto o njoj. Pročitao sam cijelu knjigu. Kada sam završio rekao sam piscu da sam je pročitao i da mislim da je korisna. Tada me je on upitao da napišem predgovor za nju. Ja sam rekao da je moram još jednom pročitati. Ponovo sam pročitao cijelu knjigu. Ispravio sam neke stvari o kojima sam se izjasnio. Pročitao sam kao što sam rekao cijelu knjigu. Samo sam naglasio neke stvari i spomenuo neke pojedince i nisam povukao ništa što sam napisao.

Moja zadnja knjiga “Rifqan Ahl-as-Sunnah bi Ahl-is-Sunnah” nema nikakve veze sa ljudima koje spominjem u “Madârik-un-Nadhar”. Ono što spominjem u “Madârik-un-Nadhar” nema nikakve veze sa “Rifqan Ahl-as-Sunnah bi Ahl-is-Sunnah”. Moja knjiga “Rifqan Ahl-as-Sunnah bi Ahl-is-Sunnah” se ne odnosi na al-Ikhwân al-Muslimûn, ljude koji su pod uticajem Sajjida Qutba ili druge aktiviste (Harakijjûn), ljude koji su pod uticajem pitanja današnjice (Fiqh-ul-Wâqi`), ljude koji ogovaraju vladare ili ljude koji odvraćaju od učenjâkâ. Knjiga se ne odnosi na ove grupe na bilo koji način. Knjiga se odnosi samo na Ahl-us-Sunnah a to su onî koji se čvrsto drže puta Ahl-us-Sunnah i krenu kritikovati jedni druge, bojkotovati jedni druge i ogovarati jedni druge kada se među njima pojave nesuglasice.