Objašnjenje hadîtha “Kravlje maslo i mlijeko su lijek, a njeno meso je bolest”

Objašnjenje hadîtha “Kravlje maslo i mlijeko su lijek, a njeno meso je bolest”

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî

Izvor: 

Pitanje: Poslanik صلى الله عليه وسلم je rekao:

“Kravlje maslo i mlijeko su lijek, a njeno meso je bolest.”

Kako ovo kombinujemo sa činjenicom da krava spada u životinje koje je dozvoljeno žrtvovati? Zar Šarî`ah može dozvoljavati žrtvovanje onoga što je štetno?

Odgovor: Da, autentično je prenešeno da je poslanik صلى الله عليه وسلم prilikom Oproštajnoga Hadždža žrtvovao kravu svojim ženama. Takođe je autentično prenešeno da nam je poslanik صلى الله عليه وسلم naredio kravlje maslo a zabranio njeno meso, jer je njeno maslo lijek a njeno meso bolest. Učenjaci su kombinovali ovaj hadîth i hadîth u kojem je poslanik صلى الله عليه وسلم žrtvovao kravu svojim ženama na način da se zabrana kravljega mesa odnosi samo na velike količine. U redu je i bez sumnje je dozvoljeno jesti ga ponekad, jer je svrha zabrane njegovo konzumiranje u velikim količinama i njegovo korištenje kao zamjenu za meso ovce, koze i deve. Ovo je odgovor učenjakâ.