Objašnjavaj istinu a ignoriši optužbe za naglost i žestinu

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Želimo vaš savjet u vezi sa pobijanjima svih sumnji i fetava koje su u kontradiktornosti sa Šerijatom – kao što je na primjer proslava Mawlida?

Odgovor: Nema sumnje da je obavezno savjetovati i objašnjavati, posebno kada se pri kraju vremena pojave iskušenja, novotarije i uvedene stvari u vjeru. Tada je učenjacima još veća obaveza da ispune svoju dužnost prema ljudima i stvorenjima. Allâh je učenjacima ostavio u amanet da prenose stvari ljudima – a da ih ne skrivaju. Svako ko posjeduje znanje, ko zaista posjeduje znanje, dužan ga je prenositi – a zabranjivati odstupajuće stavove, djela i ponašanja. Učenjak ne smije šutjeti o djelima ljudi, pa makar ga optuživali da je nagao, žestok i drugo. On treba biti strpljiv pri tome.