Obavljanje propuštenog namaza sa džematom koji klanja slijedeći namaz

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Šta treba učiniti onaj ko uđe u džamiju da obavi namaz koji još nije obavio dok se u džamiji uči Iqâmah za slijedeći namaz?

Odgovor: Neka klanja sa njima sa namjerom da klanja namaz koji nije obavio. Nakon toga će ustati i obaviti namaz koji je slijedio nakon njega.