Obavljanje namaza u džamiji u kojoj se nalazi grob

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor:

 

Pitanje: Koji je propis za obavljanje namaza u džamiji u kojoj se nalazi grob, i važi li isti propis ukoliko se grob nalazi u dvorištu džamije a ne u džamiji? Čuli smo fetvu da je dozvoljeno obavljati namaz ukoliko se grob ne nalazi u pravcu Qible i ukoliko je tvoja namjera da klanjaš Allâhu. Molimo vas da nam ovo pojasnite.

Odgovor: Ono što smatramo po ovome pitanju može biti jedna od dvije situacije:

1 – Da je džamija sagrađena prije groba; u ovome slučaju je ispravno obavljati namaz u njoj, osim ukoliko se grob nalazi u pravcu Qible – jer nije dozvoljeno biti okrenut prema grobovima u namazu. Dokaz je autentična predaja koju bilježi Muslim; od Abû Marthada al-Ghanawî se prenosi da je Allâhov poslanik صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم rekao:

لاَ تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلاَ تُصَلُّوا إِلَيْهَا

“Nemojte sjediti na grobovima i ne obavljajte namaz prema njima” (Muslim 972)

2 – Ukoliko se grob međutim tu nalazio prije džamije pa je džamija sagrađena na njemu, namaz u toj džamiji nije ispravan – bez obzira da li se grob nalazi unutar džamije ili u dvorištu. Allâhov poslanik صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم je zabranio izgradnje na grobovima i obavljanje namaza u takvim građevinama. Ukoliko bi čovjek to smatrao džamijom, griješan je prema Allâhu i Njegovome poslaniku صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – i učinio je nešto što Allâh i Njegov poslanik صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم nisu naredili.

Allâhov poslanik صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم je rekao:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

“Ko učini djelo koje mi nismo naredili, to će mu biti odbijeno” (Muslim 1718)

Ovo je objašnjenje po pitanju obavljanja namaza u džamiji u kojoj se nalazi grob.