Obavljanje namaza na ukrašenim sadždžâdama

Govornik: Imâm `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh bin Bâz

Izvor:

 

Pitanje: Koji propis važi za obavljanje namaza na sadždžâdama na kojima su (naslikane) džamije? Čuo sam da nije dozvoljeno obavljati namaz na njima.

Odgovor: Namaz na sadždžâdi je ispravan, bez obzira da li se na njima nalaze džamije ili nešto drugo. Namaz je dakle ispravan, ali je klanjaču propisano da sadždžâde na kojima obavlja namaz ne sadrže ukrase i slike. Na njima ne trebaju biti džamije niti bilo šta drugo – da ga to ne bi ometalo pri obavljanju namaza. Sadždžâdah dakle treba biti jednostavna i na njoj se ništa ne treba nalaziti. Takva ona treba biti i time je vjernik sigurniji. Nakon što je Allâhov poslanik صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم obavio namaz u šarenoj odjeći, poslao ju je Abû Džahmu i rekao:

شَغَلَتْنِي أَعْلاَمُ هَذِهِ

“Ovi znakovi su me ometali u namazu” (al-Bukhârî 752)

Vjernik dakle treba nastojati da obavlja namaz u ispravnoj odjeći i na ispravnim sadždžâdama – koje ga ne ometaju. Na njima se ne trebaju nalaziti besmislice i stvari koje ometaju. Na njima se ne trebaju nalaziti slike koje ga ometaju.