Obavljanje Hadždža koristeći novac koji je stečen na zabranjen način

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Da li je čovjeku dozvoljeno obaviti Hadždž koristeći novac koji je stekao igrajući hazardne igre i da li mu je u tom slučaju Hadždž ispravan?

Odgovor: Ne. To je zabranjen imetak, a Hadždž nije dozvoljeno koristeći zabranjen imetak. On nije dužan obaviti Hadždž ukoliko jedino ima novac koji je stečen igranjem hazardnih igara ili na neki drugi zabranjen način – jer on nije sposoban obaviti Hadždž.