Obavezno je objašnjavati greške

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Kada osuđujemo neke daije zla i uz dokaze zasnovane na Šerijatu objašnjavamo njihovu neistinu, neki govore da je meso učenjaka otrovno i da takvo pričanje o njima spada u ogovaranje.

Odgovor: Obavezno je objasniti istinu i obavezno je objasniti grešku. To nije jedenje mesa učenjaka, nego objašnjavanje istine i dobronamjerni savjet.

To dakle nije jedenje mesa učenjaka; ne pričaš o njihovoj ličnosti, nego pričaš o njihovim greškama i objašnjavaš istinu.