Obavezno je braniti se protiv Hûthijjah

Govornik: Šajkh `Ubajd bin `Abdillâh al-Džâbirî

Izvor:

Obavezno je našim sinovima na jugu (Jemena) da ne dozvole da Hûthijjah preuzmu njihova područja. Oni trebaju braniti svoju vjeru, svoju čast, svoje familije i svoju imovinu. Činjenica je da je zemlja u slabome stanju. Prenešeno mi je da je vođa snaga na jugu spreman na borbu protiv Hûthijjah ukoliko pokušaju prodrijeti u njihovo područje. Molim Allâha da mu podari uspjeh. Pomozite mu, podržavajte ga i budite sa njim. Ovo kažem svim našim sinovima na jugu.