Obavezni namaz ili Džanâzah?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li će onaj ko zakasni na namaz i zatekne džemat da klanja Džanâzu prvo sa njima klanjati Džanâzu pa nakon toga obavezni namaz, ili će prvo klanjati obavezni namaz a zatim Džanâzu?

Odgovor: Prvo treba klanjati Džanâzu, da bi dobio njenu nagradu. Nakon toga će klanjati obavezni namaz koji je propustio.